Grębocice

9 wrzesień 2016

Gmina Grębocice położona jest w północnej części woj. dolnośląskiego. Obejmuje obszar 122 km2. Graniczy od północy z gminami Głogów i Pęcław, od wschodu z gminą Rudna, od południowego zachodu z gminą Polkowice oraz od zachodu z gminą Jerzmanowa. Obszar gminy pod względem ukształtowania terenu dzieli się (wg Kondrackiego) na część płaską, nizinną tj. mezoregion Pradoliny Głogowskiej oraz część pagórkowatą (wzgórza) tj. mezoregion Wzgórza Dalkowskie. Na terenie gminy znajduje się 21 miejscowości w tym 17 sołectw  i 3 osady.

Gmina ma charakter rolniczy, przeważają grunty orne oraz łąki i pastwiska (użytki rolne stanowią około 73% jej powierzchni). Naturalna szata roślinna terenu uległa znacznym przekształceniom. Nieznaczną powierzchnię zajmują lasy. Ochronie prawnej podlega założony w 1972 roku Rezerwat „Uroczysko Obiszów” obejmujący ponad 6 hektarowy fragment lasu w obrębie Wzgórz Dalkowskich (Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 72 z dnia 23.06.1972 Roku). Rezerwat znajduje się w 149 oddziale Leśnictwa Obiszów, Nadleśnictwo Głogówko. Na obszarze gminy znajduje się kilkanaście parków w tym duże parki z cennym drzewostanem w Rzeczycy, Trzęsowie, Grodziszczu i Krzydłowicach. Południowo-zachodnia część gminy leży na obrzeżu obszaru górniczego kopalń „Rudna” i „Sieroszowice”. Większość terenu (z wyjątkiem części północno-wschodniej) położona jest na złożu rud miedzi, udokumentowanym w kategorii C-1.

Strona WWW: http://www.grebocice.com.pl/

POWRÓT

TU JESTEŚMY

Poniżej znajdziesz mapę z naszą lokalizacją. Kliknij w nią, aby wyznaczyć trasę wprost do nas!

WIĘCEJ

Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.

ul. Stargardzka 8A pok. 223 I piętro, 54-156 Wrocław

+48 574 708 883

biuro@dpr.org.pl

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.