O PROJEKCIE

„DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI”, o dofinansowanie którego stara się Spółka działająca pod tą samą nazwą, stanowi efekt współpracy zainicjowanej przez samorząd województwa dolnośląskiego i podjętej przez kilkanaście samorządów gminnych położonych  w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego:

 1. Gminę Chocianów,
 2. Gminę Dobroszyce,
 3. Gminę Grębocice,
 4. Gminę Kłodzko,
 5. Gminę Malczyce,
 6. Gminę Mirsk,
 7. Gminę Oborniki Śląskie,
 8. Gminę Pęcław,
 9. Gminę Pieńsk,
 10. Gminę Strzelin,
 11. Gminę Twardogóra,
 12. Gminę Wądroże Wielkie,
 13. Gminę Wisznia Mała,
 14. Gminę Zawonia
 15. oraz spółkę komunalną samorządu województwa dolnośląskiego Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu.

example2

Planowane przedsięwzięcie zakłada poddanie rekultywacji 16 składowisk (stanowiących własność Gmin Macierzystych), położonych na terenach cennych pod względem przyrodniczym (bliskie sąsiedztwo parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów sieci NATURA 2000) jak również pod względem historycznym i kulturowym (na co wskazała analiza poszczególnych lokalizacji). Wpływ składowisk na środowisko w ich obecnym stanie jest bardzo zróżnicowany – od bardzo niekorzystnego do umiarkowanego. W każdym jednak przypadku istnieje ich negatywny wpływ na krajobraz, a tym samym  atrakcyjność, sąsiadujących terenów.

W planowane  przedsięwzięcie zaangażowała się także spółka należąca w 100 % do samorządu województwa dolnośląskiego –  Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu. Rozwiązanie problemu niezrekultywowanych do tej pory składowisk odpadów komunalnych nie jest bowiem tylko problemem gmin, na terenie których położone są te składowiska.

Ze Strategii Województwa Dolnośląskiego wynika, że jednym z priorytetów jest poprawa atrakcyjności regionu oraz rozwój turystyki. Rozwój regionu powinien iść w parze z wdrażaniem nowych proekologicznych rozwiązań, m.in. nowego systemu gospodarowania odpadami, opartego na ograniczeniu składowania, ochronie zasobów i rozwoju nowych technologii przetwarzania odpadów. Poddanie składowisk rekultywacji stanowi jeden  z etapów, który jest nieodzowny dla zapewnienia możliwości wdrożenia nowego bardziej efektywnego modelu gospodarowania odpadami.

Wnioskująca o dofinansowanie Spółka „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” Sp. z o.o., której powierzone zostało zadanie,  została utworzona w dniu 12.10.2015 roku jako spółka celowa – dla wspólnej realizacji zadania rekultywacyjnego.

 

„Dolnośląski Projekt Rekultywacji” jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na podstawie umowy dotacji nr 078/D/OZ/WR/2017.

TU JESTEŚMY

Poniżej znajdziesz mapę z naszą lokalizacją. Kliknij w nią, aby wyznaczyć trasę wprost do nas!

WIĘCEJ

Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.

ul. Stargardzka 8A pok. 223 I piętro, 54-156 Wrocław

+48 574 708 883

biuro@dpr.org.pl

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.