Omyłka pisarska OPZ w przetargu: „Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karłowiec (gm. Mirsk)

13.12.2017

W II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 1) brakuje zapisu: „Wykonanie warstwy drenażowej o miąższości 0,10 m, złożonej z piasku i pospółki”

Prawidłowy zapis:
1) wykonanie technicznego zamknięcia składowiska odpadów obejmujące:
• Prace przygotowawcze, w zakres których wchodzą: prace porządkowe, profilowanie czaszy składowiska odpadów obejmujące przemieszczenie odpadów oraz plantowanie powierzchni składowiska;
• Wykonanie warstwy wyrównawczej o miąższości 0,25 m, złożonej z materiałów niebędących odpadami lub odpadów;
• Wykonanie warstwy odgazowującej o miąższości 0,20 m złożonej z porowatych materiałów niebędących odpadami – piasek, żwir, tłuczeń;
• Wykonanie warstwy uszczelniającej o miąższości 0,25 m złożonej z gruntów półprzepuszczalnych o współczynniku filtracji ok. 1×10-7 m/s;
Wykonanie warstwy drenażowej o miąższości 0,10 m, złożonej z piasku i pospółki;
• Odbudowa zbiorczej studni odgazowującej złoże odpadów wraz z montażem na niej pochodni do unieszkodliwiania gazu składowiskowego;
• Wykonanie przyłącza studni odgazowujących do pochodni;
• Montaż płyt żelbetowych z włazami na studni pośredniej 1 szt. i na zbiorniku wód odciekowych 2 szt.

W załączeniu poprawiona wersja OPZ.
OPZ Karłowiec ZMIANA 13.12.2017

POWRÓT

TU JESTEŚMY

Poniżej znajdziesz mapę z naszą lokalizacją. Kliknij w nią, aby wyznaczyć trasę wprost do nas!

WIĘCEJ

Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.

ul. Stargardzka 8A pok. 223 I piętro, 54-156 Wrocław

+48 574 708 883

biuro@dpr.org.pl

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.