Zmiana SIWZ oraz umowy w przetargu: „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Białołęka (gm. Pęcław)”

12.12.2017

Zmiana SIWZ:
W rozdziale XIX pkt. B zostaje wykreślony ppkt. 9.
SIWZ 12.12.17

Zmiana umowy:
Zmiana zapisów w § 13 pkt 7 i pkt 9 umowy:
było:
7.Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie wykonania zamówienia zgodnie z umową, zaś 30 % wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji oraz rękojmi.
jest:
7. Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie wykonania zamówienia zgodnie z umową, zaś 30 % wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady

było:
9.Kwota stanowiąca 30 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji oraz rękojmi za wady.
jest:
9. Kwota stanowiąca 30 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
umowa 12.12.17

POWRÓT

TU JESTEŚMY

Poniżej znajdziesz mapę z naszą lokalizacją. Kliknij w nią, aby wyznaczyć trasę wprost do nas!

WIĘCEJ

Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.

ul. Stargardzka 8A pok. 223 I piętro, 54-156 Wrocław

+48 574 708 883

biuro@dpr.org.pl

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.