SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT

22 września 2016

Szanowni Państwo,

w imieniu Spółki – DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI Sp. z o.o.. (adres: ul. Kotlarska 42, 50 – 151 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej pod numerem KRS: 0000586932), zwanej dalej „Spółką”, jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji, uprzejmie informuję, że wszelkie prace dotyczące realizacji Projektu przebiegają prawidłowo. W ostatnim czasie w dniu 25.08.2016r odbyliśmy spotkanie w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, w celu przeprowadzenia negocjacji dotyczących zabezpieczeń finansowych, o których rozmawialiśmy na Zgromadzeniu Wspólników w dniu 24.03.2016r.
Z uwagi na potrzebę podjęcia przez Wspólników Spółki decyzji w zakresie planowanego przedsięwzięcia i struktury Spółki, a w szczególności zaakceptowania formy zabezpieczeń przedstwionych przez NFOŚiGW,

zwołuję niniejszym
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki,

które odbędzie się w dniu 13.10.2016 r., o godz. 12:00, we Wrocławiu, w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Al. Kasztanowa 3a – 5, Wrocław.

Proszę uprzejmie o przybycie Burmistrzów/ Wójtów, Skarbników oraz uprawniony do reprezentacji DAWG Sp. z o.o. Zarząd (lub właściwie umocowanych pełnomocników Wspólników i Skarbików).

Poniżej przedstawiam proponowany Porządek Obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Zatwierdzenie porządku obrad;
5. Omówienie aktualnych spraw związanych z Projektem „Dolnośląski Projekt Rekultywacji”Spółki, a wszczególności odnoszących się do zabezpieczeń finansowania Projektu w zakresie dotacji i pożyczki.
6. Przedstawienie obecnej sytuacji Spółki DPR.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w umowie Spółki DPR, w związku ze zbyciem udziałów przez Gminę Świebodzice.
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

POWRÓT

TU JESTEŚMY

Poniżej znajdziesz mapę z naszą lokalizacją. Kliknij w nią, aby wyznaczyć trasę wprost do nas!

WIĘCEJ

Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.

ul. Stargardzka 8A pok. 223 I piętro, 54-156 Wrocław

+48 574 708 883

biuro@dpr.org.pl

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.